https://sellio.store/pl/page/13/     https://fashionetta.org/pl/page/13/     https://home-partner.org/pl/page/13/     https://car-paradise.org/pl/page/13/     https://car-accessories.net/pl/page/13/     https://modeo-shop.com/pl/page/13/     https://wibratory.net/pl/page/13/     https://etui-empire.com/pl/page/13/     https://e-papierosy.org/pl/page/13/     https://ero-land.org/pl/page/13/     https://lampy-sklep.com/pl/page/13/     https://desteo.org/pl/page/13/     https://shopara.org/pl/page/13/     https://shopme-online.org/pl/page/13/     https://shopinio.org/pl/page/13/     https://shopopolis.org/pl/page/13/     https://shoporama.org/pl/page/13/     https://desuto.org/pl/page/13/     https://shopsy-online.org/pl/page/13/     https://e-shopsy.org/pl/page/13/     https://vandershop.net/pl/page/13/    https://shopara.org/pl/    https://great-trip.com/    https://business-go.info/en/

websites-info.com

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Jak przyspieszyć demokratyzację danych

Przyszłość demokratyzacji danych leży w rękach użytkowników końcowych. Oni już generują dane, wiedzą, jakie problemy należy rozwiązać za ich pomocą, i wiedzą, jak wykorzystać te informacje w celu uzyskania wartości biznesowej. Nadszedł czas, aby pozwolić użytkownikom końcowym na samodzielne działanie, bez konieczności polegania na informatykach lub specjalistach ds. danych, co spowalnia szybkość osiągania wartości.

Demokratyzacja danych jest obecnie gorącym tematem. Ale co to dokładnie oznacza? Jakie są korzyści z demokratyzacji danych? I jak można skutecznie wdrożyć tę strategię w swojej organizacji?

W tym wpisie na blogu omówimy elementy składające się na demokratyzację danych, jak również niektóre z jej zalet. A jeśli to nie wystarczy, przedstawimy nawet kilka cennych spostrzeżeń na temat narzędzi do demokratyzacji danych, które można wykorzystać w DataSecOps.

Czym jest demokratyzacja danych?

Demokratyzacja danych to proces wyrównywania dostępu i odpowiedzialności pomiędzy użytkownikami biznesowymi (end-users), IT i Data Scientists. Demokratyzacja danych pozwala użytkownikom końcowym na podejmowanie bardziej świadomych decyzji poprzez przybliżenie im ich własnych danych – niezależnie od tego, jak są przechowywane i gdzie się znajdują w firmie.

Na przykład, analityk baz danych może teraz użyć prostego narzędzia do wyszukania wszystkich swoich kolegów, którzy pracują nad tym samym projektem co on. W ten sposób nie będzie już musiał pytać innych kolegów, czy znają nazwiska członków zespołu związanych z konkretnym projektem. Co więcej, narzędzie to pozwoli na szybszą współpracę i współdziałanie osób w tym samym zespole.

Mając zdemokratyzowane dane na wyciągnięcie ręki, nie musisz już polegać na IT lub Data Scientists w każdej sprawie. Zamiast tego, dane są automatycznie udostępniane wszystkim w organizacji – od analityków biznesowych i naukowców zajmujących się danymi aż po pracowników liniowych.

Jakie są główne korzyści z demokratyzacji danych?

Szybszy czas uzyskania wartości z danych

Demokratyzacja danych przyspiesza proces wykorzystania informacji i znacznie ułatwia wdrażanie nowych aplikacji, które wykorzystują dane w celu zapewnienia wartości biznesowej. Na przykład, jeśli użytkownicy końcowi mają dostęp do własnego źródła danych dzięki narzędziu demokratyzacji danych, mogą teraz zdecydować się na wykorzystanie tego źródła do konkretnego zadania biznesowego. Minimalizacja czasu do uzyskania wartości jest tym, co naprawdę się liczy – i właśnie w tym zakresie demokratyzacja danych pomaga w sposób wykładniczy.

Mniej wąskich gardeł związanych z umożliwieniem autoryzacji dla innych

Kolejną istotną korzyścią wynikającą z demokratyzacji danych jest redukcja wąskich gardeł. Jest to zmiana, która pozwala każdemu skupić się na własnych zadaniach, zamiast czekać, aż ktoś inny da mu dostęp lub umożliwi wykonanie konkretnego zadania. Zamiast tego użytkownicy mają bezpośredni dostęp i kontrolę nad tym, czego potrzebują – nawet jeśli jest to przechowywane w bazie danych, jeziorze danych lub magazynie w chmurze.

Demokratyzacja danych pozwala zredukować ilość czasu spędzanego na rutynowych zadaniach, dzięki czemu Twój zespół może skupić swoją energię i wysiłek na bardziej wymagających problemach, dzięki którym będzie w stanie stworzyć jeszcze większą wartość dla Twojej organizacji.

Różne dyscypliny, różne spostrzeżenia

Ludzie z różnych dyscyplin, takich jak marketing czy specjaliści ds. sukcesu klienta, często mają różne spojrzenia na ten sam problem. Kiedy demokratyzujesz dane, pozwala Ci to na uzyskanie świeżych i nowych spostrzeżeń z różnych źródeł.a także bardziej holistyczne spojrzenie na problemy biznesowe – z wielu perspektyw, a nie tylko z jednej.

Jakie są wyzwania związane z wprowadzeniem demokratyzacji danych?

Wyzwania związane z bezpieczeństwem

Udostępnienie danych większej liczbie osób zwiększa ryzyko i wymaga wysokiego stopnia zaufania do kontroli bezpieczeństwa i prywatności. Dlatego tak ważne jest, aby znać swoje źródła danych, wiedzieć kto ma do nich dostęp i co może zrobić z tymi informacjami – zwłaszcza jeśli te zasoby są przechowywane w siedzibie firmy lub w chmurach publicznych.

Wyzwania operacyjne

Udostępnienie danych większej liczbie osób może również wiązać się z wyzwaniami operacyjnymi, takimi jak wzrost wydatków lub wpływ na dostępność danych. Dlatego należy zawsze upewnić się, że źródła danych są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i utratą danych.

Wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów

Czy wiesz, kto ma dostęp do wrażliwych danych? Czy wszystko jest kontrolowane? Czy wiesz, gdzie znajdują się wszystkie dane wrażliwe? Czy wiesz, kto i jak długo ma do nich dostęp?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „nie”, możesz być narażony na ryzyko niezgodności z przepisami i powinieneś ponownie przeanalizować swój protokół bezpieczeństwa danych. Demokratyzacja danych, jeśli odbywa się bez zachowania odpowiednich procedur, może zapewnić niewłaściwym osobom dostęp do wrażliwych danych i narazić Twoją organizację na szereg ryzyk związanych ze zgodnością z przepisami. Aby uniknąć tego wyzwania, należy mieć jasne zrozumienie, widoczność i zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z tymi informacjami.

Wyzwania organizacyjne

Łatwo jest nie ufać, że inne zespoły lub grupy w organizacji będą odpowiedzialnie obchodzić się z danymi. Niemniej jednak, demokratyzacja danych wymaga głębokiego zaufania do zdolności i umiejętności całej organizacji, dzięki czemu można mieć pewność, że nikt nie zepsuje cennych informacji.

Ustanowienie zaufania nie zawsze jest łatwe, ale można je zwiększyć poprzez takie kroki jak warsztaty z danymi, przeglądy i projekty otwarte dla różnych zespołów oraz tworzenie działań mających na celu zwiększenie wymiany i przejrzystości danych pomiędzy różnymi częściami organizacji.

Kluczowe czynniki przy demokratyzacji dostępu do danych

Demokratyzacja danych przynosi korzyści nie tylko dla podejmowania dobrych decyzji, ale również dla podejmowania właściwych decyzji. Oto kluczowe wnioski z przyspieszenia demokratyzacji danych:

  • Kiedy stosujesz demokratyzację danych, odpowiednio zabezpiecz swoje dane. Zawsze wiedz, gdzie znajdują się Twoje wrażliwe dane i kto ma do nich dostęp, a także umieść kontrolę bezpieczeństwa w sposób elastyczny, który może się skalować, aby dostosować się do demokratyzacji danych.
  • Edukuj, nadawaj uprawnienia i zachęcaj. Należy edukować użytkowników danych, aby upewnić się, że są świadomi zagrożeń bezpieczeństwa danych i sposobów zapobiegania im, a także umożliwić im tworzenie wartości z danych i zachęcać do korzystania z nich w odpowiedzialny sposób.
  • Zyskaj świeże perspektywy od nowego kręgu konsumentów danych.
  • Zwiększenie dokładności i szybkości podejmowania decyzji, ponieważ w mniejszym stopniu polegasz na wąskich gardłach określonych jednostek analityki danych i masz więcej osób, które mogą nadać sens danym.
  • Ograniczenie możliwych do uniknięcia błędów, ponieważ ludzie mają bezpośredni dostęp do danych i nie muszą polegać na interpretacji danych przez innych użytkowników.
  • Szybsze tworzenie większej wartości z danych, dzięki szybkiemu tworzeniu wartości opartej na danych.
  • Uwolnienie nowych możliwości, ponieważ szersze grono interesariuszy może podejmować decyzje na podstawie danych.

Wnioski

Demokracja danych

talizacja jest ważnym krokiem w procesie cyfrowej transformacji, ponieważ umożliwia wszystkim odgrywanie bardziej aktywnej roli w danych, które napędzają ich pracę.

Ludzie często lepiej rozumieją rzeczy, kiedy mogą je zobaczyć z pierwszej ręki, dlatego tak ważne jest, aby organizacje zachęcały pracowników z różnych działów i szczebli w organizacji do wzajemnej interakcji i dzielenia się różnymi pomysłami na temat informacji. Taka demokratyzacja umożliwia wszystkim zdobycie wiedzy o firmie bez konieczności dostępu do poufnych informacji (i pomaga uniknąć kosztownych błędów). Nadszedł czas, aby organizacje na nowo przemyślały sposób zarządzania swoimi danymi oraz to, kto ma do nich dostęp. Dając wszystkim równe prawa, organizacja zyska bardziej holistyczne spojrzenie na swoje problemy. Demokratyzacja danych już nadeszła, więc przygotuj się i dokonaj transformacji!


Czytaj dalej: https://tdan.com/how-to-accelerate-data-democratization/29131

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.